Сб, 25.05.2024, 23:39
Вітаю Вас Гость | RSS
Форма входу
Пошук
СтатистикаУ мережі всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Календар
«  Травень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Кафедра Машинобудування та інженерної маханіки

Експлуатація різального інструменту

Лектор - Стовпник Олександр Володимирович


1. Предмет і мета дисципліни, її місце в навчальному процесі


Предмет навчальної дисципліни «Експлуатація різального інструменту» охоплює загальні та спеціальні принципи, методи й засоби вирішення інженерних задач в галузі організації інструментального господарства та експлуатації різального інструмента на машинобудівному підприємстві.

Мета навчальної дисципліни – підготовка бакалавра за спеціальністю 090202 та освоєння студентами знань щодо ефективної експлуатації різального інструменту.

Викладання дисципліни «Експлуатація різального інструменту» здійснюється після опанування студентами таких дисциплін як «Вища математика», «Опір матеріалів», «Машинобудівне креслення», «Обчислювальна техніка й програмування», «Теоретична механіка», «Матеріалознавство», «Типове устаткування», «Технологічні основи  машинобудування», «Теорія різання», «Різальний інструмент» та передує вивченню дисциплін професійного спрямування.

Розподіл навчальних годин

  Форма навчання   Денна
  Курс  4 
  Семестр  7 
  Тетраместр  13 
  Усього за навчальним планом, (годин / кредитів)   126/3,5   126/3,5
  Аудиторні заняття ,год.:   48  
  - лекції   24   24
  - лабораторні   24   24
  - практичні (семінарські)  -
  Самостійна робота, год.:  66 66
  - підготовка до лекцій  12 12
  - підготовка до лабораторних робіт  20 20
  - підготовка до практичних занять  - -
  - опрацювання тем, які не викладаються на лекціях  12 12
  - підготовка до модульних контрольних робіт  22 22
  Виконання індивідуальних завдань ,год.:   
  -рефератів, аналітичних оглядів, робіт і т.п.  - -
  -розрахункових, графічних, розрахунково-графічних робіт  - -
  - курсових робіт (проектів)  - -
  Контрольні заходи, год.:  12 12
  - кількість ВКЗ  2 2
  - форма ВКЗ  МКР №1, МКР №2  -
  - підсумковий контроль  Залік 


2. Задачі навчальної дисципліни

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

1. ЗНАТИ:

1.1. основи організації інструментального господарства на машинобудівному підприємстві;

1.2. прогресивні конструкції різального інструменту;

1.3. основні фактори, які визначають формування експлуатаційних властивостей різальних інструментів;

1.4. контроль в процесі експлуатації та характерні причини виходу з ладу різального інструменту;

1.5.  методи відновлення експлуатаційних характеристик різального інструменту;

1.6. методи підвищення експлуатаційних характеристик різального інструменту.

2. ВМІТИ:

 2.1. визначати витрати та потребу в інструментах для забезпечення безперебійної роботи підприємства;

2.2.  аналізувати причини виходу з ладу різального інструменту;

2.3. вибирати кращий інструмент та визначати оптимальні умови його експлуатації;

2.4. професійно вести пошук необхідної науково-технічної інформації.

3. Студент повинен мати НАВИЧКИ:

3.1. користування джерелами науково-технічної інформації за фахом обраної спеціальності;

3.2. обґрунтованого вибору прогресивної конструкції та умов експлуатації різального інструменту;

3.3. обґрунтованого вибору технології відновлення або покращення експлуатаційних характеристик різального інструменту.


3. Методичні вказівки


1) Кіжаєв, С.О. Експлуатація різального інструмента // Конспект лекцій. Дніпропетровськ:ДВНЗ УДХТУ, 2010 - 76с.

2) Кіжаєв, С.О.Методичні вказівки до виконанні лабораторної роботи №1 з дисципліни "Експлуатація різального інструмента" для студентів 4-5 курсів денної і заочної форми навчання спеціальності 6.090202 "Технологія машинобудування" / С.О. Кіжаєв, О.В. Стовпник // Дніпропетровськ:ДВНЗ УДХТУ, 2011. - 14с.

3) Методичні вказівки до лабораторних робіт №2-5 з Експлуатації різального інструмента.


4. Питання до заліку


1.         Тенденції розвитку конструкції різального інструмента та шляхи підвищення його якості.

2.         Принципи вибору заготовок з інструментальної сталі для виготовлення різального інструменту.

3.         Принципи вибору заготовок з твердих сплавів для виготовлення різального інструменту.

4.         Принципи вибору заготовок з надтвердих матеріалів та мінералокераміки для виготовлення різального інструменту.

5.         Способи кріплення частин заготовок різального інструменту.

6.         Основні методи формоутворення заготовок різального інструмента пластичним деформуванням та їх вплив на експлуатаційні властивості різального інструменту.

7.         Затилування різального інструменту.

8.         Особливості механічної обробки заготовок різального інструменту.

9.         Особливості процесу шліфування та загальна характеристика абразивних матеріалів.

10.     Шліфувальні круги та їх експлуатація

11.     Вибір шліфувального круга та особливості режимів шліфування та заточки швидкорізальної сталі.

12.     Вибір шліфувального круга та особливості режимів шліфування і заточки твердих сплавів.

13.     Оцінка і причини зміни міцності та руйнування різального інструменту в процесі експлуатації.

14.     Лабораторні випробування на міцність різального інструменту.

15.     Експлуатаційні випробування на надійність різального інструменту.

16.     Закони розподілу стійкості та інтенсивності відмов різального інструменту.

17.     Особливості процесу та схеми заточки різального інструменту.

18.     Схеми зносу та заточки різців.

19.     Схеми зносу та заточка свердел.

20.     Схема зносу та заточка фрез.

21.     Схема зносу та заточка протяжок.

22.     Види термообробки та їх вплив на експлуатаційні властивості різального інструменту.

23.     Хіміко-термічні методи нанесення покриття на різальний інструмент.

24.     Методи хімічного осадження покриття на різальний інструмент з паро-газової фази (методи ХОП).

25.     Методи фізичного осадження (конденсації) покриття з паро-плазмової фази (методи ФОП) на різальний інструмент.

26.     Плазмові та детонаційні методи нанесення покриття на різальний інструмент.


5. Список рекомендованої літератури

1.      Палей М.М. Технология производства металлорежущих инструментов: Учеб. пособие для студентов втузов, обучающихся по специальности  "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты”. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1982. – 256 с.

2.      Хает Г.Л. Прочность режущего инструмента. М.: Машиностроение, 1975. – 168 с.

3.      Відмови і неполадки технологічних систем при обробці різанням і шляхи їх усунення. /В.А. Мартиненко, Г.М. Стискин і ін. – Дніпропетровськ, НТО Машинобудівник, 1998. – 86 с.

4.      Попов С.А. Заточка режущего инструмента. М.: Высш. школа, 1970. – 320 с.

5.         Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту. /Н.А. Нефедов и К.А. Осипов Машиностроение, 1969. – 336 с.